Taşıyıcı Annelik Yasal Mevzuatı

sep

1997’den bu yana Gürcistan’da Taşıyıcı Annelik mevzuata eklenmiştir ve o zamandan beri ülke, tüm dünyadaki aday ebeveynler için Tüp Bebek programları, taşıyıcı annelik ve yumurta bağışı için arzu edilen bir destinasyon haline gelmiştir. Taşıyıcı Annelik yasası Gürcistan’da birçok Tüp Bebek kliniğinin açılmasına sebep oldu. Bu rekabet, ülke genelinde Tüp Bebek prosedürünün ve canlı doğumun başarı oranlarını arttırdı ve müşteri memnuniyeti standartlarını yükseltti.

Gürcü kanunlarına göre, bir taşıyıcı anne tarafından doğrulmuş olan çocuk için, taşıyıcı anne değil, ebeveynler çocuğun ebeveyni olarak kaydedilecektir. Embriyonun kısır olan çiftten değil, fakat bir donörden elde edilen bir yumurta veya spermden elde edilip, taşıyıcı annenin rahmine transfer edilmesi durumunda bile, çift, çocuğun yasal ebeveynleri olarak kabul edilecektir.

Doğum belgesi, doğumdan hemen sonra, 1 gün içinde çıkarılacaktır. Çift, doğum belgesinde ebeveyn olarak kayıtlı olacaktır. Bu nedenle, bir taşıyıcı anne tarafından doğrulmuş olan çocuğun doğum belgesi, diğer çocukların doğum belgelerinden farklı değildir. Ebeveyn olarak kısır çiftin kaydının yapılması için taşıyıcı annenin onayı gerekmez.

Çiftin ebeveyn olarak kaydının yapılması için aşağıdakiler gerekecektir:

Çift tarafından imzalanan Taşıyıcı Annelik Sözleşmesi, Tüp Bebek kliniği tarafından verilen taşıyıcı annenin rahmi içine embriyo transferi belgesi ve doğum hastanesi tarafından verilen doğum belgesi. Doğum belgesinin verilmesi prosedürü basittir ve bir avukat tutmayı gerektirmez. Ebeveynler, doğum sertifikası düzenlendikten sonra çocuğunu kendi ülkelerine götürme hakkına sahip olacaklardır.

Gürcistan Parlamentosu ve Sağlık, Çalışma ve Sosyal Meseleler Bakanlığı internet sitesinde Taşıyıcı Annelik Kanunlarını görebilirsiniz. Yasalar Gürcücedir.

Madde 143

Ekstrakorporeal fertilizasyona (Tüp Bebek) şu durumlarda izin verilir:

İnfertilite tedavisinin yanı sıra, eşlerden birinin genetik hastalığının kalıtımla geçme riski durumunda, çiftin veya bir donörün cinsiyet hücrelerini veya bir embriyosunu kullanarak ve çiftin yazılı rızası alınmışsa.

Başka bir kadının (“taşıyıcı anne”) rahmine fertilizasyon sonucu elde edilen embriyonun transferi ve büyümesi amacıyla. Çiftin yazılı izni zorunludur.

Çift, doğum gerçekleşmesi halinde bundan oluşan sorumluluk ve otoriteyle ebeveynler olarak kabul edilir. Bir donör veya “taşıyıcı anne” doğmuş çocuğun ebeveyni olarak tanınmaya hakkına sahip değildir.

Madde 144

Yapay fertilizasyon amacıyla, dişi ve erkek cinsiyet hücrelerini veya donma yöntemiyle saklanmış bir embriyo kullanmak mümkündür. Saklama süresi, çiftin talebine bağlı olarak, mevcut bir prosedürle belirlenir.


replica watches| replica watches| replica watches|